Mempool Summary


Summary
Transaction Count6,681
Memory Usage11.11 MB (2.47 vMB)
Total Fees0.48056595BTC
Avg Fee0.00007193BTC
Avg Fee per vByte19.45 sat/vB
Transactions by fee rate
Fee RateTx CountTotal FeesAverage FeeAverage Fee Rate
[0 - 1)30.00001724BTC0.00000575BTC1 sat/B
[1 - 2)1,1970.00334989BTC0.0000028BTC1.14 sat/B
[2 - 3)2890.00309618BTC0.00001071BTC2.61 sat/B
[3 - 4)7170.00782718BTC0.00001092BTC3.08 sat/B
[4 - 5)1110.00103357BTC0.00000931BTC4.13 sat/B
[5 - 6)190.00025126BTC0.00001322BTC5.16 sat/B
[6 - 7)860.00216957BTC0.00002523BTC6.41 sat/B
[7 - 8)120.0009103BTC0.00007586BTC7.19 sat/B
[8 - 9)520.00149066BTC0.00002867BTC8.08 sat/B
[9 - 10)130.00129319BTC0.00009948BTC9.11 sat/B
[10 - 15)2130.00716271BTC0.00003363BTC12.75 sat/B
[15 - 20)6330.04470381BTC0.00007062BTC18.59 sat/B
[20 - 25)2,4190.23603094BTC0.00009757BTC21.6 sat/B
[25 - 50)6640.06605536BTC0.00009948BTC30.94 sat/B
[50 - 75)1410.0242121BTC0.00017172BTC61.7 sat/B
[75 - 100)130.00313187BTC0.00024091BTC87.53 sat/B
[100 - 150)550.03221249BTC0.00058568BTC107.47 sat/B
150+440.04561763BTC0.00103676BTC247.83 sat/B
Transactions by size
Transactions by age