Mempool Summary


Summary
Transaction Count914
Memory Usage1.39 MB (283.94 vKB)
Total Fees0.03867174BTC
Avg Fee0.00004231BTC
Avg Fee per vByte13.62 sat/vB
Transactions by fee rate
Fee RateTx CountTotal FeesAverage FeeAverage Fee Rate
[0 - 1)00--
[1 - 2)3200.000711BTC0.00000222BTC1.02 sat/B
[2 - 3)790.00073897BTC0.00000935BTC2.68 sat/B
[3 - 4)890.00120778BTC0.00001357BTC3.47 sat/B
[4 - 5)280.000373BTC0.00001332BTC4.14 sat/B
[5 - 6)100.00012635BTC0.00001264BTC5.38 sat/B
[6 - 7)60.00008422BTC0.00001404BTC6.47 sat/B
[7 - 8)70.00009416BTC0.00001345BTC7.3 sat/B
[8 - 9)250.00082173BTC0.00003287BTC8.07 sat/B
[9 - 10)100.00044574BTC0.00004457BTC9.69 sat/B
[10 - 15)1900.00921156BTC0.00004848BTC11.66 sat/B
[15 - 20)260.00134139BTC0.00005159BTC16.93 sat/B
[20 - 25)280.00167187BTC0.00005971BTC22.01 sat/B
[25 - 50)440.00492236BTC0.00011187BTC39.34 sat/B
[50 - 75)310.00512722BTC0.00016539BTC62.62 sat/B
[75 - 100)40.0008312BTC0.0002078BTC90.05 sat/B
[100 - 150)60.00307115BTC0.00051186BTC107.31 sat/B
150+110.00789204BTC0.00071746BTC198.79 sat/B
Transactions by size
Transactions by age